Free Fire Icon

Nạp thẻ FreeFire Uy Tín

Ưu Đãi: Nhận thêm giftcode tự chọn khi nạp thẻ có giá trị từ 100.000đ trở lên

 • [Chúc Mừng] ID 414719****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:13:51 |
 • [Chúc Mừng] ID 148382****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:13:06 |
 • [Chúc Mừng] ID 711121****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:12:41 |
 • [Chúc Mừng] ID 209823****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:11:09 |
 • [Chúc Mừng] ID 695260****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:10:23 |
 • [Chúc Mừng] ID 374753****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:09:14 |
 • [Chúc Mừng] ID 397910****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:08:57 |
 • [Chúc Mừng] ID 230548****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:07:36 |
 • [Chúc Mừng] ID 286758****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:06:54 |
 • [Chúc Mừng] ID 378582****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:05:24 |
 • [Chúc Mừng] ID 558507****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:05:23 |
 • [Chúc Mừng] ID 390714****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:04:52 |
 • [Chúc Mừng] ID 405020****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:03:17 |
 • [Chúc Mừng] ID 593016****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:02:12 |
 • [Chúc Mừng] ID 720134****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:01:04 |
 • [Chúc Mừng] ID 539011****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-04-18 07:00:50 |
 • [Chúc Mừng] ID 361151****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-04-18 06:59:25 |
 • [Chúc Mừng] ID 766884****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-04-18 06:58:48 |
 • [Chúc Mừng] ID 943999****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-04-18 06:57:17 |
 • [Chúc Mừng] ID 954819****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-04-18 06:56:57 |

  Nhập đúng UID , tránh nhập sai tài khoản người khác


  Sau Khi Click Nhận Vui Lòng Chờ Vài Giây Để Hệ Thống Kiểm Tra ID Game
  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại Đây Để Đủ Điều Kiện Tham Gia
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 kim cương Nhận
  • M1014 Huyết Hỏa Lv8 Nhận
  • M4A1 Hỏa Ngục Lv7 Nhận
  • FaMas Dạ Xoa Lv7 Nhận
  • M1887 Sinh Nhật 5 Tuổi Lv7 Nhận
  • M1014 Long Tộc Lv7 Nhận
  • Mp5 Thiên Thần Lv7 Nhận
  • AK Rồng Xanh Lv7 Nhận
  • Scar Cá Mập Đen Lv7 Nhận
  • Mp40 Mãng Xà Lv7 Nhận

  ĐĂNG NHẬP ĐẠI LỘ DANH VỌNG

  Gói Code Được Cấp Bởi Đại Lộ Danh Vọng FreeFire

  Lưu Ý: Mỗi ID Chỉ Có Thể Nhận Tối Đa 1 Code Khi Nạp Đủ 100.000đ

  *Mỗi Code Khi Nhận Tại Đây Sẽ Chỉ Nhập Được 3 Lượt

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 3.200
  100.000 VND 9.100 + Gói Quà
  200.000 VND 21.900 + Gói Quà
  500.000 VND 51.400 + Gói Quà
  1.000.000 VND 102.800 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ hoặc seri vào bên dưới