Free Fire Icon

Nạp thẻ FreeFire Uy Tín

Ưu Đãi: Nhận thêm giftcode tự chọn khi nạp thẻ có giá trị từ 100.000đ trở lên

 • [Chúc Mừng] ID 222614****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:39:44 |
 • [Chúc Mừng] ID 594734****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:39:29 |
 • [Chúc Mừng] ID 164115****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:38:33 |
 • [Chúc Mừng] ID 433537****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:37:45 |
 • [Chúc Mừng] ID 396412****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:36:41 |
 • [Chúc Mừng] ID 753331****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:35:38 |
 • [Chúc Mừng] ID 216964****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:34:35 |
 • [Chúc Mừng] ID 169943****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:33:30 |
 • [Chúc Mừng] ID 430357****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:32:52 |
 • [Chúc Mừng] ID 477851****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:31:54 |
 • [Chúc Mừng] ID 113282****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:31:13 |
 • [Chúc Mừng] ID 290313****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:30:12 |
 • [Chúc Mừng] ID 968789****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:29:28 |
 • [Chúc Mừng] ID 956669****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +21.900 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:28:14 |
 • [Chúc Mừng] ID 301426****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +51.400 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:27:42 |
 • [Chúc Mừng] ID 703797****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:26:40 |
 • [Chúc Mừng] ID 598046****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +9.100 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:25:30 |
 • [Chúc Mừng] ID 329107****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:24:15 |
 • [Chúc Mừng] ID 582989****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:23:33 |
 • [Chúc Mừng] ID 393233****
 • Đã Nạp Thành Công
 • +3.200 Kim Cương Lúc 2024-02-28 18:22:27 |

  Nhập đúng UID , tránh nhập sai tài khoản người khác


  Sau Khi Click Nhận Vui Lòng Chờ Vài Giây Để Hệ Thống Kiểm Tra ID Game
  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại Đây Để Đủ Điều Kiện Tham Gia
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 kim cương Nhận
  • M1014 Huyết Hỏa Lv8 Nhận
  • M4A1 Hỏa Ngục Lv7 Nhận
  • FaMas Dạ Xoa Lv7 Nhận
  • M1887 Sinh Nhật 5 Tuổi Lv7 Nhận
  • M1014 Long Tộc Lv7 Nhận
  • Mp5 Thiên Thần Lv7 Nhận
  • AK Rồng Xanh Lv7 Nhận
  • Scar Cá Mập Đen Lv7 Nhận
  • Mp40 Mãng Xà Lv7 Nhận

  ĐĂNG NHẬP ĐẠI LỘ DANH VỌNG

  Gói Code Được Cấp Bởi Đại Lộ Danh Vọng FreeFire

  Lưu Ý: Mỗi ID Chỉ Có Thể Nhận Tối Đa 1 Code Khi Nạp Đủ 100.000đ

  *Mỗi Code Khi Nhận Tại Đây Sẽ Chỉ Nhập Được 3 Lượt

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  50.000 VND 3.200
  100.000 VND 9.100 + Gói Quà
  200.000 VND 21.900 + Gói Quà
  500.000 VND 51.400 + Gói Quà
  1.000.000 VND 102.800 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ hoặc seri vào bên dưới